top of page

Vattenkraft

Säkra en kontinuerlig och effektiv drift

Optimera ditt kraftverks drift med COT Oil Refiner System. Vår teknik förlänger livslängden på oljan och maskinen, minskar risken för driftstopp och är lätt att integrera i alla vattenkrafts smörj- och hydrauliksystem. En smart investering för högre driftsäkerhet och lägre underhållskostnader.

Upptäck alla fördelar

Förläng livslängden

Genom att effektivt ta bort allt vatten i oljan förlängs oljans livslängd med en fördubbling och till och med mer, minskar behovet av frekventa oljebyten och avvärjer därmed oplanerade driftstopp. Detta reducerar underhållskostnader markant och skyddar från onödigt slitage på maskinen.

Service- och underhållningsfritt

Låt oss ta hand om tekniken så att ni kan fokusera på kärnverksamheten. COT Oil Refiner System är designad för att fungera störningsfritt i din ordinarie drift utan behov av regelbundet underhåll, vilket sparar både tid och pengar.

Hållbar lösning

COT Oil Refiner System  bidrar även till ett mer hållbart arbetssätt som skyddar och framtidssäkrar vår miljö. Genom att förlänga oljans och maskinens livslängd minskar vi förbrukningen av olja, komponenter och CO2-utsläppen.

Kompatibel till ditt befintliga vattenkraftssystem

Vår teknologi är utvecklad för att smidigt integreras i ditt befintliga system utan att störa driften. COT Oil Refiner fungerar som en bypass-lösning, fullt anpassad efter din specifika applikation och miljö, vilket minimerar både utrymme och påverkan.

Energieffektivt

COT Oil Refiner System erbjuder en energisnål och underhållsfri lösning för era vattenkraftsanläggningar, vilket ger avsevärda besparingar. Till skillnad från 

större, dyrare och energikrävande traditionella reningssystem som kräver kontinuerligt underhåll, levererar vårt system kostnadseffektivitet och är helt 

servicefritt. Med en låg initial investering är det den mest effektiva metoden för att ta bort allt vatten från oljan i era hydraulik-, smörj- och transmissionssystem.

Snabb avkastning

Med COT Oil Refiner System får du tillbaka din investering, ROI, på bara några månader. Jämfört med industristandarden som ligger på två till tre år. Det är en stor fördel som våra kunder uppskattar.

bottom of page