top of page

Miljöpolicy

COT-Clean Oil Technology AB tar hänsyn till miljön i de beslut och handlingar som genomförs i bolaget så att vi genom ständiga förbättringar, förebygger föroreningar och minskar vår miljöpåverkan både i vår verksamhet och med våra lösningar för våra kunder.

Utvecklar lösningar som stödjer våra kunders möjligheter att minimera/ förbättra miljöpåverkan i deras verksamhet.

Lagrar och distribuera våra lösningar på ett säkert sätt och eftersträva minskad miljöpåverkan från våra transporter.

Minimerar miljöpåverkan genom att hushålla med naturresursen.

Minimerar uppkomsten av restprodukter och avfall.

Försäkrar oss om att våra leverantörer uppfyller våra miljökrav.

Följer lagar, förordningar och andra tillämpliga krav så att miljöarbetet genomförs i linje med samhällets miljömål.

Öppet kommunicerar vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan med personal, allmänheten, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.

Ständigt förbättrar ledningssystemet.

bottom of page