top of page
iStock-876656842.jpg

Om COT

Lär känna COT - Clean Oil Technology. Vi är dedikerade till att främja oljereningslösningar för en hållbar framtid, med fokus på pålitlighet, kvalitet och innovativa lösningar.

Längre livslängd, lägre kostnader.

COT-Clean Oil Technology AB, är ett svenskt publikt aktiebolag, med verksamhet i Ljungby. Vi specialiserar oss på oljerening av industrioljor för hydraulik-, smörj- och transmissionssystem inom segment som marin, vind- och vattenkraft. Med vår patenterade teknologi tar vi bort allt vatten i oljan och förlänger både oljans och maskinens livslängd. En lösning som resulterar i minimerad risk för driftavbrott, sänkta underhållskostnader och en betydande minskning av CO2-utsläppen.

Vår vision är en framtid där hållbar oljeteknologi är normen, inte undantaget. Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar framtid med banbrytande teknik som rengör olja för hydraulik-, smörj- och transmissionssystem.

Vision och mission

Våra värderingar

De guidar oss i vårt kontinuerliga arbete att utveckla framtidens oljereningsteknik som möter dagens utmaningar och bidrar till en bättre framtid.

Innovation

– för hållbarhet. Det står i hjärtat av allt vi gör på COT-Clean Oil Technology. Vårt ständiga arbete för att leda vägen mot en renare, grönare och hållbar framtid.

Pålitlighet

Med vår unika kompetens och expertis säkerställer vi att våra kunder får rätt stöd och lösningar.

Kvalité

Vi strävar efter excellens i varje aspekt av vår verksamhet där vi är dedikerade till att göra verklig och kvalitativ skillnad för våra kunder.

Innovation, kvalité och pålitlighet i allt vi gör.

Vår ISO 9001-certifiering är en stämpel på den höga kvalitet och trygghet vi strävar efter att erbjuda våra kunder. För oss innebär kvalitet att vi håller våra löften, placerar kunden i fokus och är en pålitlig partner. Vi står för innovation, trovärdighet och en vänlig approach i allt vi gör. Vi arbetar kontinuerligt för förbättring och involverar våra anställda, leverantörer, kunder och ägare i denna strävan.

Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för COT-Clean Oil Technology’s arbete.

Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för COT–Clean Oil Technology’s arbete.

Ordförande

Jan-Eric Bergström

Ledamot

Alf Almqvist

VD

Mats Backlund

Ledamot

Claes Warnander

Ledamot

Svante Kinell

Ledamot

Lina Olsen Boreson

Ledamot

Kajsa Mildén

Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för COT–Clean Oil Technology’s arbete.

Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för COT–Clean Oil Technology’s arbete.

Ordförande

Jan-Eric Bergström

Ledamot

Lina Olsen Boresen

Ledamot

Claes Warnander

Ledamot

Alf Almqvist

Ledamot

Svante Kinell

Ledamot

Kajsa Mildén

CEO

Mats Backlund

Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för COT–Clean Oil Technology’s arbete.

Ordförande

Jan-Eric Bergström

Ledamot

Alf Almqvist

VD

Mats Backlund

Ledamot

Claes Warnander

Ledamot

Svante Kinell

Ledamot

Lina Olsen Boreson

Ledamot

Kajsa Mildén

bottom of page