top of page

Kommuniké från Extra bolagsstämma december 2022

1 min läsning

Dec 12, 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma COT–Clean Oil Technology AB, 7 december, 2022


Till stämmans ordförande valdes Jan-Eric Bergström.


Kallelsen till bolagsstämman godkändes.


Bolagsstämman beslutade att:

  • Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att § 5 (Antal aktier) i Bolagsordningen ändras på så sätt att antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

  • Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 16 666 667 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 666 666,70 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Sandberg Development AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in en ny kapitalstark ägare för att säkerställa fortsatta satsningar.


Besluten var enhälliga

Ljungby 2022-12-07


Ladda ner Kommuniké från Extra bolagsstämma dec 2022 som PDF här:


Kommunike-Extra-bolagsstamma-dec-2022
.pdf
Ladda ner PDF • 34KB

bottom of page