top of page

Kommuniké från Årsstämma 2024

2 min läsning

May 7

Kommuniké från Årsstämma COT – Clean Oil Technology AB, 7 maj 2024


Till stämmans ordförande valdes Jan-Eric Bergström. Kallelsen till bolagsstämman godkändes.


Årsstämman beslutade:

 • Fastställa den framlagde Resultat- och Balansräkningen för 2023.

 • Överföra bolagets fria egna kapital på – 38 883 kronor i ny räkning samt att ingen utdelnings för räkenskapsåret ska ske.

 • Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna verksamhetsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

 • Omval av styrelseledamöterna Claes Warnander, Svante Kinell, Alf Almqvist, samt Jan-Eric Bergström och nyval av Lina Olsen Boreson och Kajsa Mildén. Som styrelseordförande valdes Jan-Eric Bergström.

 • Utse Anderson & Co i Växjö AB med Markus Andersson som huvudansvarig revisor.

 • Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för bolagets tre största aktieägare.


Sammanfattning av VDs redogörelse för viktiga händelser under verksamhetsåret och utsikter för 2024


 • Vi lyckades inte nå målsättningen för försäljningen 2023. Under senare delen av året börjat komma igenom hos kunder med start av flera viktiga projekt.

 • Ökad fokusering mot större direktkunder inom marknadssegmenten Marint / Energi (vind- & vattenkraft).

 • Ökad fokusering till de nordiska marknaderna.

 • Varumärkesskydd EU – ”COT”.

 • Deltagit och medverkat på flertalet mässor/seminarier: Sjöfartensdag 2023 / Nor-Shipping 2023 / Donsö Shipping Meet 2023 / Wind Europé 2023 / Vind 2023 / Mekanisterna ”Vinnade Hydraulik” / Teknologia /Swedish Forestry Expo.

 • Introducerat kompletterande lösningar för oljecirkulation samt ny förvärmare av olja för att möta kundspecifika krav.

 • Utveckling samt utprovning av monitoreringslösningar.


Utsikter för 2024


 • Fler öppna offerter till kunder utgör en god bas för nya projekt och affärsmöjligheter.

 • Marint: Aktiva projekt med ytterligare flera rederier samt med en OEM. Inom kort sker leveranser till rederier för att genomföra utvärderingar.

 • Vindkraft: Utsatt utvärderingsenhet för rening av smörjolja i växellåda i en landbaserad turbin. Systemet har kontinuerlig monitorering. Avtal med en ytterligare operatör för utvärdering på en havsbeserad turbin.

 • Vattenkraft: Operatör har beslutat att utvärdera vår lösning och första steget blir relaterat till hydrauliksystem med bio-olja.


För övrig väsentlig information om verksamheten refereras till bolagets hemsida cot.se under Nyheter.


Ladda ner Kommuniké Årsstämma 2024 som PDF här:


Kommuniké Årsstämma 2024
.pdf
Ladda ner PDF • 153KB

bottom of page