top of page

Olja ska innehålla olja
– inget annat.

Det finns många anledningar varför man aktivt ska hålla hydraulik-, smörj- och transmissionsoljan ren. Det förlänger oljans livslängd, minskar behovet av underhåll och service som i sin tur minskar risken för driftstopp och onödiga kostnader - pengar som kan läggas på annat.

Varje år går tusentals liter olja till spillo – det ska vi ändra på!

Spara pengar, och bidra till miljön.

Destruering av olja, filter och annat förbrukningsmaterial är dyrt både för ekonomin och miljön. Att enbart byta ut oljan är inte en hållbar lösning; utan lösningen ligger i att hålla oljan ren. Vår teknik tar bort allt vatten i oljan. På så sätt sparar vi våra kunder både pengar och tusentals liter olja som annars hade gått till spillo. En win-win för alla.

Dålig olja, kostsamma konsekvenser

Vatten i oljan försämrar smörjningen och funktionen, vilket leder till ökat slitage. Detta skapar en ond cirkel av minskad produktivitet och stora kostnader för oplanerade driftstopp och frekventa oljebyten och maskindelar - helt i onödan.

Varje liter olja orsakar ett utsläpp på 3,8kg CO2.

Vårt COT Oil Refiner System tar bort allt vatten i oljan—fritt, emulgerat och bundet—och håller vattenhalten under 100 ppm för mineralolja och 200 ppm för biooljor. Den är integrationsvänlig och utformad för att även enkelt kunna eftermonteras i befintliga applikationer. Inte nog med att vi sparar onödiga kostnader, driftstopp och oljebyten så bidrar vi även till vår miljö genom att varje liter olja minskar CO2-utsläppen med 3,8kg under sin livscykel. Och som en extra bonus främjar systemet övergången från fossila mineraloljor till biobaserade oljor. En win win lösning för alla - för kunden, människorna och vår miljö.

bottom of page