VÄLKOMMEN TILL COT
– CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (publ)

 

COT är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. COT-aktien  är sedan 1 april 2014 noterad på Alternativa Aktiemarknaden.

COT:s affärsidé är att hjälpa affärspartners att utveckla och sälja produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och god ekonomi. På det viset kan vi tillsammans bidra till morgondagens hållbara samhälle – miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt.


Kvartalsrapport 2014

Läs mer här


Delårsrapport 2014

Läs mer här


Sammanslagning av bolagets aktier

Läs mer här


Kommuniké från ordinarie årsstämma 2014

Läs mer här


Årsredovisning 2013

Läs mer här


Kallelse till årsstämma i COT – Clean Oil Technology AB (publ)

Läs mer här


Påminnelse om att registrera aktieinnehav för handel på Alternativa Marknaden

Läs mer här


Handel med COT-aktien fr o m 1 april

Läs mer här


Bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2013

Läs mer här


Magnus Lindstam tillträder som ny VD fr o m 1 januari

Läs mer här


Sista datum för handel av COT-aktien

Läs mer här


COT – Clean Oil Technology AB (publ) avlistas.

Läs mer här


Delårsrapport 2013

Läs mer här


Årsredovisning 2012

Läs mer här


Kallelse till årsstämma i COT  den 15 maj 2013

Läs mer här


Bokslutskommuniké 2012

Läs mer här


COT deltog även i år på IAA Tunga Fordon i Hannover

Läs mer här


Delårsrapport 2012

Läs mer här


Företrädesemissionen i COT – Clean Oil Technology AB (publ) har
fulltecknats.

Läs mer härProspekt avseende nyemission

Företrädesemission Maj/juni 2012

Läs mera här


Kommuniké från ordinarie årsstämma

COT – Clean Oil Technology AB (publ) höll ordinarie årsstämma den 15 maj 2012 på Volvohallen Konferenscenter i Göteborg. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag samt referat från punkten VD har ordet. Till stämmans ordförande valdes Niclas Carling.

Läs mer här


COT- Clean Oil Technology AB lanserar sitt nya unika system för djuprening av hydrauloljor, ”COT Oil Refiner™- Hydraulic” med separat motor/pumpenhet på årets upplaga av Maskin Expo 24-26 maj.

Läs mer härCOT:s  Affärssegment:

  • Vehicles: Lastbilar och bussar
  • Heavy Duty: Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och industriella applikationer.

lastbil1lastbil2lastbil3

NYHETER
[2014-10-21]
Kvartalsrapport för perioden 2014-07-01 – 2014-09-30
[2014-10-21]
Kvartalsrapport för perioden 2014-07-01 – 2014-09-30
[2014-09-05]
Delårsrapport 2014

COT – Clean Oil Technology AB (publ).
Stansgatan 2, Anderstorp
SE - 334 22 Anderstorp
tel +46 31 47 29 70

Postadress:
COT- Clean Oil Technology AB
Box 128
334 22 Anderstorp