VÄLKOMMEN TILL COT
– CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (publ)

 

COT är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. COT-aktien är listad på NGM MTF sedan 2004.

COT:s affärsidé är att hjälpa affärspartners att utveckla och sälja produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och god ekonomi. På det viset kan vi tillsammans bidra till morgondagens hållbara samhälle – miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt.


Sammanslagning av bolagets aktier

Läs mer här


Kommuniké från ordinarie årsstämma 2014

Läs mer här


Årsredovisning 2013

Läs mer här


Kallelse till årsstämma i COT – Clean Oil Technology AB (publ)

Läs mer här


Påminnelse om att registrera aktieinnehav för handel på Alternativa Marknaden

Läs mer här


Handel med COT-aktien fr o m 1 april

Läs mer här


Bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2013

Läs mer här


Magnus Lindstam tillträder som ny VD fr o m 1 januari

Läs mer här


Sista datum för handel av COT-aktien

Läs mer här


COT – Clean Oil Technology AB (publ) avlistas.

Läs mer här


Delårsrapport 2013

Läs mer här


Årsredovisning 2012

Läs mer här


Kallelse till årsstämma i COT  den 15 maj 2013

Läs mer här


Bokslutskommuniké 2012

Läs mer här


COT deltog även i år på IAA Tunga Fordon i Hannover

Läs mer här


Delårsrapport 2012

Läs mer här


Företrädesemissionen i COT – Clean Oil Technology AB (publ) har
fulltecknats.

Läs mer härProspekt avseende nyemission

Företrädesemission Maj/juni 2012

Läs mera här


Kommuniké från ordinarie årsstämma

COT – Clean Oil Technology AB (publ) höll ordinarie årsstämma den 15 maj 2012 på Volvohallen Konferenscenter i Göteborg. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag samt referat från punkten VD har ordet. Till stämmans ordförande valdes Niclas Carling.

Läs mer här


COT- Clean Oil Technology AB lanserar sitt nya unika system för djuprening av hydrauloljor, ”COT Oil Refiner™- Hydraulic” med separat motor/pumpenhet på årets upplaga av Maskin Expo 24-26 maj.

Läs mer härCOT:s  Affärssegment:

  • Vehicles: Lastbilar och bussar
  • Heavy Duty: Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och industriella applikationer.

lastbil1lastbil2lastbil3

NYHETER
[2014-06-10]
Sammanslagning av bolagets aktier
[2014-05-13]
Kommuniké från ordinarie årsstämma 2014
[2014-04-30]
COT Årsredovisning 2013

COT – Clean Oil Technology AB (publ).
Stansgatan 2, Anderstorp
SE - 334 22 Anderstorp
tel +46 31 47 29 70

Postadress:
COT- Clean Oil Technology AB
Box 128
334 22 Anderstorp